Αν δεν έχεις υψηλή ταχύτητα Internet θα δικαιούσαι αποζημίωση από τον πάροχο σου

28 Ιανουαρίου 2019

Σημαντικές αλλαγές έρχονται από τη νέα χρονιά και μέσα στους πρώτους μήνες του 2019 για το ελληνικό ίντερνετ.Ο νέος κανονισμός της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων για το ανοιχτό Διαδίκτυο, που θα τεθεί σύντομα σε ισχύ θα καθορίζει τη διαδικασία επανορθώσεων και αποζημιώσεων στους καταναλωτές στις περιπτώσεις απόκλισης στις ταχύτητες του Διαδικτύου.Θα δοθεί περιθώριο οκτώ μηνών στους παρόχους υπηρεσιών να ενσωματώσουν στους όρους παροχής/χρήσης των υπηρεσιών τις πληροφορίες που σχετίζονται µε την εκτίμηση και τη δημοσίευση ταχυτήτων ή άλλων παραμέτρων ποιότητας.

Ο κανονισμός επιχειρεί να αντιμετωπίσει το ζήτημα των αποκλίσεων στις ταχύτητες του Διαδικτύου, το οποίο αποτελεί το συνηθέστερο σημείο τριβής μεταξύ καταναλωτών και παρόχων υπηρεσιών Ίντερνετ.

Ως παραδείγματα επανορθώσεων ή αποζημιώσεων σταθερού ή κινητού δικτύου, η ΕΕΤΤ αναφέρει:

  • Έκπτωση στον λογαριασμό.
  • Δυνατότητα διακοπής του συμβολαίου χωρίς χρέωση.
  • Επιστροφή τμήματος ή συνόλου του παγίου.
  • Δυνατότητα (σε συνδρομητές σταθερών δικτύων) επιλογής πακέτου µε χαμηλότερη ονομαστική ταχύτητα λήψης ή/και αποστολής δεδομένων πλησιέστερη στην ταχύτητα που μπορεί να επιτευχθεί ρεαλιστικά (εφόσον υπάρχει τέτοιο πακέτο) χωρίς να χρειάζεται να καταβληθεί τέλος για την πρόωρη διακοπή σύμβασης ορισμένου χρόνου. Η δυνατότητα αυτή θα πρέπει να δίνεται ακόμα και μεταξύ διαφορετικών τεχνολογιών σύνδεσης (π.χ. από VDSL σε ADSL).
  • Συνδυασμό των παραπάνω.

Βάσει του κανονισμού, οι πάροχοι οφείλουν να εξετάζουν κάθε παράπονο ή καταγγελία συνδρομητή και να αναφέρουν στους όρους παροχής/χρήσης των υπηρεσιών τις επανορθώσεις ή αποζημιώσεις που δικαιούνται οι συνδρομητές σε περίπτωση που διαπιστωθούν συνεχείς ή επαναλαμβανόμενες αρνητικές αποκλίσεις μεταξύ της μετρούµενης ταχύτητας στο Διαδίκτυο και της ταχύτητας που αναφέρεται στους όρους παροχής και ανάλογα µε το μέγεθος της απόκλισης.

Συγκεκριμένα υποχρεούνται σε επανορθώσεις στην περίπτωση αποκλίσεων απόδοσης από την αναφερόμενη ελάχιστη ταχύτητα για συνδρομητές σταθερών δικτύων και από την αναφερόμενη μέγιστη ταχύτητα για συνδρομητές κινητών δικτύων. Επίσης, παρέχουν έγκαιρη προειδοποίηση στον χρήστη, µέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή µε άλλο πρόσφορο τρόπο, σε περίπτωση που ο χρήστης πλησιάζει ένα όριο ορθής χρήσης.

Επισημαίνεται, πάντως, ότι παράπονο συνδρομητή δεν εγείρει αυτόματα δικαίωμα αποζημίωσης. Επιπλέον όταν η αιτία της απόκλισης διαπιστωθεί ότι βρίσκεται στο εσωτερικό δίκτυο του συνδρομητή ο πάροχος υποχρεούται απλώς να εξηγήσει στον συνδρομητή την αιτία και να παράσχει τυχόν διευκολύνσεις. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν σημαντικές συνεχείς αρνητικές αποκλίσεις και ο πάροχος δεν έχει αποκαταστήσει το πρόβλημα εντός 30 ημερών από την υποβολή του παραπόνου, ο συνδρομητής έχει δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης αζημίως είτε αυτή είναι ορισμένου ή αορίστου χρόνου.

Το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης επεκτείνεται και στις άλλες υπηρεσίες που παρέχονται από τον ίδιο πάροχο μαζί µε την πρόσβαση στο Διαδίκτυο (υπηρεσία φωνής µέσω PSTN) και σε όλες τις εξαρτημένες υπηρεσίες (VoIP, IPTV), ανεξάρτητα αν αποτελούν μέρος της αρχικής σύμβασης ή όχι.

Πηγή:technewsingreek.blogspot.com

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ
Φροντίζουμε η επιχείρηση σου να είναι πάντα ένα βήμα μπροστά με εξελιγμένες λύσεις για την κατασκευή ιστοσελίδας, ανακατασκευή ιστοσελίδας, κατασκευή ηλεκτρονικού καταστήματος- eshop, google ads και social media marketing.

Αριθμός ΓΕΜΗ 129797901000

GET IN TOUCH
Ακολούθησε μας στα δημοφιλέστερα κοινωνικά δίκτυα.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ
Φροντίζουμε η επιχείρηση σου να είναι πάντα ένα βήμα μπροστά με εξελιγμένες λύσεις για την κατασκευή ιστοσελίδας, ανακατασκευή ιστοσελίδας, κατασκευή ηλεκτρονικού καταστήματος- eshop, google ads και social media marketing.

Αριθμός ΓΕΜΗ 129797901000

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ
GET IN TOUCH
Call Now Button