▷❤️Ο ψηφιακός μετασχηματισμός στις ελληνικές επιχειρήσεις - FOCUS-ON GROUP

22 Ιουλίου 2019

Μία στις δύο εταιρείες έχει ήδη προχωρήσει στην υλοποίησή της

 

Πολύ γρήγορα οι ελληνικές εταιρείες φαίνεται να έχουν προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα, καθώς μία στις δύο εταιρείες (51%) έχει ήδη προχωρήσει σε ψηφιακό μετασχηματισμό, ενώ το 35% αναμένεται να το κάνει μέσα στην επόμενη διετία.

Τον «πρωταγωνιστικό ρόλο» στην ψηφιακή μετάβαση εξακολουθούν να έχουν οι διευθύνοντες σύμβουλοι σε ποσοστό 70,38%. Ωστόσο, η ενεργή συμμετοχή των CEOs επιβεβαιώνει το γεγονός, ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός συνδέεται με τη γενικότερη κουλτούρα της επιχείρησης σε ποσοστό 58,75% και δεν αφορά μόνο την τεχνολογία.

Τα συμπεράσματα αυτά προκύπτουν από την έρευνα της εταιρείας Στρατηγικών Λύσεων Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού People for Business, με θέμα «Ηγεσία στην εποχή της Τεχνολογίας», που πραγματοποιήθηκε από τις 23 Μαΐου έως τις 23 Ιουνίου και στην οποία συμμετείχαν 282 CEOs επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα (ξένες πολυεθνικές 48%, ελληνικές 47%) από τρεις κλάδους της οικονομίας, παροχή υπηρεσιών (48,72%), παραγωγή/μεταποίηση (20,61%) και εμπορική δραστηριότητα (30,77%), με μέσο όρο αριθμό εργαζομένων τους 180.

Στόχος της έρευνας ήταν να αποτυπώσει τον τρόπο, με τον οποίο οι Έλληνες CEOs βιώνουν τις αλλαγές που συντελούνται, λόγω της τεχνολογίας, πόσο προετοιμασμένοι είναι για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, πώς αξιοποιούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους εργαζόμενους-ταλέντα και κατά πόσο έχουν ξεκινήσει να προετοιμάζουν την επόμενη γενιά ηγετών. Μέσα από τις απαντήσεις, προέκυψαν χρήσιμα συμπεράσματα για τις τάσεις στο leadership στην ψηφιακή εποχή και πώς αυτές επηρεάζουν τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

 

«Σε έναν κόσμο που μιλάμε για έλλειψη ταλέντου, οι εταιρείες σχεδιάζουν τη στρατηγική τους, κυρίως με βάση τις ανάγκες της αγοράς. Όμως, τόσο το διαθέσιμο ταλέντο, όσο και η ανάπτυξη νέων ταλέντων, σε συνδυασμό με την εταιρική κουλτούρα, είναι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας–παράγοντες τους οποίους οι επιχειρήσεις οφείλουν να λαμβάνουν σοβαρά υπ’ όψιν τους, να επενδύουν πόρους, αλλά και χρόνο, για να κτιστούν. Σε αυτήν την πορεία χρειάζονται “συνοδοιπόροι” με εμπειρία, τεχνογνωσία και γνώση της αγοράς, ώστε να κινηθούν πιο γρήγορα και αποτελεσματικά» δήλωσε η Έλενα Κατσίνα, Director People & Culture της People for Business, αναφερόμενη στα αποτελέσματα της έρευνας.

 

Ψηφιακός μετασχηματισμός

Το 51% των εταιρειών έχει ήδη προχωρήσει σε ψηφιακό μετασχηματισμό, ενώ το 35% αναμένεται να προχωρήσει το διάστημα 2019-2021. Προκειμένου να πραγματοποιήσει την ψηφιακή μετάβαση, το 64,58% των CEOs θα εκπαιδεύσει υπάρχοντα στελέχη του οργανισμού, το 47,92% θα συνεργαστεί και με εξειδικευμένους εξωτερικούς συμβούλους και το 43,75% θα προσλάβει εξειδικευμένα στελέχη. Παράλληλα, όπως προκύπτει από την έρευνα, μόνο ένας στους δύο CEOs είναι ενημερωμένοι για τις νέες ειδικότητες που δημιουργούνται, λόγω της τεχνολογίας.

Την ίδια στιγμή, οι δεξιότητες στις οποίες δίνουν μεγαλύτερη έμφαση οι CEOs, σε σχέση με το παρελθόν είναι η καινοτομία (out- of-the-box), η δημιουργικότητα σε ποσοστό 87,56% και ο πελατοκεντρικός προσανατολισμός σε ποσοστό 77,8% – δεξιότητες που δεν αντικαθίστανται από την τεχνητή νοημοσύνη και αυξάνουν την αξία του ανθρώπινου παράγοντα.

«Με βάση την έρευνα, είναι σαφές ότι οι CEOs θεωρούν απαραίτητη την αλλαγή κουλτούρας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, ωστόσο χρειάζεται παράλληλα να βελτιώσουν τόσο τα τεχνικά χαρακτηριστικά των εργαζομένων τους, όσο και τις δεξιότητες αυτών (reskilling/upskilling). Αυτά τα δύο είναι αλληλένδετα, το ένα δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς το άλλο. Για να είναι, όμως, αποτελεσματική αυτή η επένδυση στους εργαζόμενους και, κατά συνέπεια, στην εταιρεία, είναι σημαντικό να γίνει στοχευμένα και μεθοδικά μέσα από δομημένες αξιολογήσεις του διαθέσιμου ταλέντου, των γνώσεων και της εταιρικής κουλτούρας, ώστε η εταιρεία να γνωρίζει ακριβώς που βρίσκεται σήμερα και να προσδιορίζει με σαφήνεια την επόμενη ημέρα» επισημαίνει η Έλενα Κατσίνα, Director People & Culture της PfB Group.

 

Διαμόρφωση στρατηγικής

Σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση της στρατηγικής, στο 78% των επιχειρήσεων γίνεται σε επίπεδο ανώτατης διοίκησης, στο 46,34% σε επίπεδο διευθύνοντος συμβούλου, με τη συμμετοχή της πρώτης γραμμής στελεχών (management committees) σε ποσοστό 46,34% και σε συνεργασία με εξειδικευμένους συμβούλους σε ποσοστό 29,51%.

Οι κύριοι παράγοντες που λαμβάνονται υπ’ όψιν είναι τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της εταιρείας (61%), οι τεχνολογικές εξελίξεις (56%), οι νέες τάσεις (54%) και οι υπάρχουσες ευκαιρίες στην αγορά (51%), ενώ ακολουθούν οι ενδεχόμενες απειλές (46%), το διαθέσιμο talentpool (34%), οι κινήσεις του ανταγωνισμού (26%) και οι ευκαιρίες χρηματοδότησης σε ποσοστό 10%.

Οι CEOs, πάντως, φαίνεται να έχουν ξεκάθαρη εικόνα για τις αξίες της εταιρείας τους (65%), τη θέση της εταιρείας στην αγορά (52%),τους στρατηγικούς πυλώνες δράσης της επόμενης τριετίας, την προστιθέμενη αξία που προσφέρουν στους πελάτες τους (50%) και, φυσικά, το όραμα του οργανισμού που ηγούνται (50%).

Αισιόδοξο, πάντως, είναι ότι το 75% των CEOs αναγνωρίζει την πολυμορφία (diversity) στελεχών στον εργασιακό χώρο ως αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής του.

 

Ανάπτυξη εργαζομένων

 

Στην ερώτηση ποιους παράγοντες λαμβάνουν υπόψη οι διευθύνοντες σύμβουλοι για την ανάπτυξη των εργαζομένων τους, το 75% απάντησε τις δεξιότητες και τις συμπεριφορές -κάτι που δεν συνέβαινε έως τώρα- και μόλις το 35% απάντησε την επίτευξη των ποσοτικών στόχων.

Σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη των εργαζομένων, 1 στις 2 επιχειρήσεις εφαρμόζει συγκεκριμένο πλάνο ανάπτυξης – συνολικά και ανά εργαζόμενο. Όμως, το 49% των εταιρειών εφαρμόζει πλάνο ανάπτυξης ανά περίπτωση, βάσει των τρεχουσών αναγκών της εταιρείας.

Τι θεωρείται, όμως, «ανάπτυξη εργαζομένου» με βάση την κουλτούρα της εταιρείας; Η προαγωγή σε ανώτερη θέση (promotion) εξακολουθεί να κατέχει τα πρωτεία με ποσοστό 80,73%, η εμβάθυνση στο γνωστικό του αντικείμενο (expertise) για το 60,49%, η οριζόντια μετακίνηση (rotation) για το 53,41% και η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του εργαζομένου στον ίδιο ρόλο για το 52,53%.

 

Παλιοί και νέοι ηγέτες

 

Σχεδόν 9 στους 10 CEOs συμφωνούν, ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ της παλαιότερης και της νέας γενιάς των ηγετών, ενώ ένας στους δύο έχει ξεκινήσει να προετοιμάζει την επόμενη γενιά.

 

Οι διευθύνοντες σύμβουλοι θεωρούν ως πιο σημαντικές δεξιότητες για έναν future leader τις εξής:

 

– Τη διαχείριση αλλαγών (90%).

– Την επιμονή, τη συνεργασία και την ακεραιότητα (82%).

– Τη λήψη αποφάσεων (80%).

– Τη στρατηγική σκέψη (74%).

– Το πάθος και την αυτοϋποκίνηση (72%).

Αντίστοιχα, τα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει ένας επιτυχημένος CEO είναι τα εξής:

– Να μαθαίνει από τα λάθη του (77%).

– Αναπτυγμένη ενσυναίσθηση (74%).

– Έμφαση στις συνέργειες, με το χρυσό κανόνα 1+1=3 (67%)

– Διάθεση για συνεχή μάθηση (67%).

– Προσανατολισμό στον πελάτη (67%).

– Να αναζητά βοήθεια (65%).

– Να δίνει έμφαση στη δημιουργία πλάνων διαδοχής, με έμφαση στην ανάπτυξη των εργαζομένων του (64%).

Σε ό,τι αφορά τα χαρακτηριστικά της νέας γενιάς leaders που δεν είχε η παλαιότερη, την πρώτη θέση καταλαμβάνουν οι ψηφιακές δεξιότητες (84,62%) και ακολουθούν η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα (69,23%).

Τέλος, σύμφωνα με την έρευνα, οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος CEO, είναι η ανάπτυξη ταλέντου (48%), ο ανταγωνισμός (40%) και η αλλαγή στις συνήθειες των καταναλωτών (35%).

Πηγή : www.news.gr

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ
Φροντίζουμε η επιχείρηση σου να είναι πάντα ένα βήμα μπροστά με εξελιγμένες λύσεις για την κατασκευή ιστοσελίδας, ανακατασκευή ιστοσελίδας, κατασκευή ηλεκτρονικού καταστήματος- eshop, google ads και social media marketing.

Αριθμός ΓΕΜΗ 129797901000

GET IN TOUCH
Ακολούθησε μας στα δημοφιλέστερα κοινωνικά δίκτυα.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ
Φροντίζουμε η επιχείρηση σου να είναι πάντα ένα βήμα μπροστά με εξελιγμένες λύσεις για την κατασκευή ιστοσελίδας, ανακατασκευή ιστοσελίδας, κατασκευή ηλεκτρονικού καταστήματος- eshop, google ads και social media marketing.

Αριθμός ΓΕΜΗ 129797901000

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ
GET IN TOUCH
Call Now Button