▷❤️Bήματα προς τον εκσυγχρονισμό των ψηφιακών στρατηγικών - FOCUS-ON GROUP

4 Μαΐου 2017

Οι περισσότερες επιχειρήσεις στοχεύουν στην πραγματοποίηση των όσων επαγγέλλονται. Αυτό όχι μόνο εμπνέει τους εργαζομένους να βιώνουν τις αξίες της εταιρείας τους, αλλά προσδίδει επιπλέον αξιοπιστία στα βλέμματα των πελατών και των μετόχων.

Του Eric Velfre, Senior Vice President, Compute & Networking EMEA, Dell EMC*

Ωστόσο, αυτός ο κανόνας δεν αληθεύει κατ’ ανάγκη όσον αφορά στον ψηφιακό μετασχηματισμό, όπως διαπιστώσαμε στο πρόσφατο Digital Transformation Index. Στην πραγματικότητα, ακόμη κι αν τα στελέχη γνωρίζουν πολύ καλά τη δύναμη και τη σημασία της σύστασης μιας ψηφιακής στρατηγικής και σταδιακής μετάβασης σε εκσυγχρονισμένες και καινοτομικές τεχνολογίες, με στόχο τη βελτίωση της παραγωγής και της αποδοτικότητας, πολλοί είναι εκείνοι που δεν το πράττουν. Μάλιστα, τα δεδομένα μαρτυρούν ότι από σχεδόν τα τρία τέταρτα των decision makers ανά τον κόσμο, που πιστεύουν ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός θα μπορούσε να έχει επεκταθεί περισσότερο στους οργανισμούς τους, μόνο το ένα τρίτο έχουν όντως προβεί στην υλοποίηση των κρίσιμων ψηφιακών επιχειρηματικών δομών στις εταιρείες τους.

Με μια πιο διεισδυτική ματιά, φαίνεται ότι οι περισσότεροι οργανισμοί αντιμετωπίζουν μια παραδοξότητα. Ενώ οι εργαζόμενοι και οι decision makers πιστεύουν στη δύναμη του ψηφιακού μετασχηματισμού και τα οφέλη που αυτός επιφέρει, το 72% των στελεχών παραδέχεται ότι οι κατάλληλες ενέργειες δεν λαμβάνονται όσον αφορά στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και σύγχρονων ψηφιακών στρατηγικών. Αυτό, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι, το 45% των επιχειρήσεων, διεθνώς, διατηρούν σοβαρές επιφυλάξεις σχετικά με το ότι θα διατρέξουν ενδεχομένως τον κίνδυνο να καταστούν απαρχαιωμένες μέσα σε 3-5 χρόνια, και ότι περισσότερα από τα τρία τέταρτα (78%) των στελεχών αισθάνονται ότι απειλούνται σε ανησυχητικό βαθμό από τις ψηφιακές νεοφυείς επιχειρήσεις (start-ups), θα σήμαινε ίσως ότι οι επιχειρήσεις χρειάζονται όντως κάποια επιπρόσθετη καθοδήγηση. Από που όμως να ξεκινήσει κανείς; Λοιπόν, πιστεύουμε ότι ο επιτυχημένος ψηφιακός μετασχηματισμός εξαρτάται από τα ακόλουθα πέντε βήματα:

1. Οι πελάτες οδηγούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό, και η διαφοροποίηση μπορεί να επιτευχθεί αξιοποιώντας την καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία

Οι απαιτήσεις των πελατών είναι απολύτως προβλέψιμες και η πλειοψηφία των πελατών θεωρούν ως καίριας σημασίας τη σταθερότητα, την προσβασιμότητα, την ευελιξία και την αποδοτικότητα, περισσότερο από κάθε άλλον παράγοντα, όταν χρησιμοποιούν υπηρεσίες, δεδομένα και περιεχόμενο. Οι επιχειρήσεις το γνωρίζουν αυτό, αλλά οι decision makers παραδέχονται ακόμα ότι οι οργανισμοί τους θα μπορούσαν και θα έπρεπε να καινοτομούν περισσότερο, και έξι στις δέκα επιχειρήσεις διεθνώς δεν καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών τους, όταν πρόκειται για προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Οι πελάτες είναι ο υπ’ αριθμόν 1 παράγοντας που ωθεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό και οι επιχειρήσεις που θα διακριθούν, θα πρέπει να ικανοποιήσουν, αλλά και να υπερκαλύψουν αυτές τις ανάγκες.

2. Χρησιμοποιήστε τα δεδομένα των πελατών σας για να σχεδιάσετε μελλοντικές στρατηγικές

Ο μετασχηματισμός ξεκινά και καταλήγει με δεδομένα. Παρά το γεγονός ότι τα analytics και η συλλογή δεδομένων είναι διαδεδομένα σήμερα, το 72% των επιχειρήσεων ακόμη δεν χρησιμοποιεί αυτά τα εργαλεία για την πρόβλεψη της καταναλωτικής συμπεριφοράς και ζήτησης. Περισσότερα από τα δύο τρίτα (64%) των εταιρειών παραδέχονται ότι δεν ενεργούν βάσει πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο και δεν μπορούν να λάβουν αποφάσεις βασιζόμενες σε δεδομένα, και μέχρι να αλλάξει αυτή η κατάσταση, οι συγκεκριμένοι οργανισμοί θα συνεχίσουν να έπονται των ανταγωνιστών τους, οι οποίοι είναι καλύτερα ενημερωμένοι.

3. Να είστε περισσότερο ευέλικτοι – η ευελιξία είναι το κλειδί της επιτυχίας!

Πριν από δύο χρόνια, οι επικεφαλής των επιχειρήσεων συμφώνησαν όσον αφορά σε πέντε παράγοντες που συνιστούν το ψηφιακό επιχειρείν, και ένας από τους πιο σημαντικούς, όπως διαπιστώθηκε, είναι η ευέλικτη καινοτομία. Τα δεδομένα δείχνουν ότι το 70% των οργανισμών, διεθνώς, δεν επιτυγχάνουν αυτόν τον στόχο, κυρίως εξαιτίας των περιορισμένων επενδύσεων στην ανάπτυξη software και εφαρμογών και συνεπώς αργούν να βγουν στην αγορά. Οι νικητές ενεργούν γρήγορα και οι επιχειρήσεις που φτάνουν σε αποτελέσματα γρηγορότερα, θα βιώσουν πολύ μικρότερη αντίσταση από τον ανταγωνισμό, και έχουν περισσότερες πιθανότητες να κατακτήσουν ένα σημαντικά μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς.

4. Υποστηρίξτε τις αποφάσεις σας στην πράξη

Η θερμή αποδοχή και υιοθέτηση του ψηφιακού μετασχηματισμού είναι επιτακτική στο σημερινό περιβάλλον της αγοράς και όλοι το γνωρίζουν αυτό. Ωστόσο, η έρευνά μας έδειξε ότι από ένα ποσοστό 73% των στελεχών που συμφωνούν ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός θα μπορούσε να είναι περισσότερο διαδεδομένος στον οργανισμό τους, μόλις το 39% έχουν δει καινοτομικές ψηφιακές διαδικασίες να εφαρμόζονται στους οργανισμούς τους. Η ευθυγράμμιση της επιχειρηματικής στρατηγικής με τις απόψεις από τους decision makers και με το όραμα εκ μέρους της ηγετικής ομάδας θα είναι ζωτικής σημασίας για μια επιτυχημένη στρατηγική ψηφιακού μετασχηματισμού.

5. Επενδύστε στον ψηφιακό μετασχηματισμό μέσω έξυπνης διαχείρισης του προϋπολογισμού

Το ένα τρίτο των επιχειρήσεων επισημαίνουν την αιτία για την παρεμπόδιση των προσπαθειών για ψηφιακό μετασχηματισμό στην έλλειψη κονδυλίων και πόρων, ωστόσο υπάρχουν ακόμη χρηματικές εισροές, καθώς το 67 τοις εκατό των ερωτηθέντων αναφέρουν εξαιρετικά έσοδα ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων μέχρι και 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Τα δεδομένα προσφέρουν επίσης μία εξήγηση: από τους συμμετέχοντες στην έρευνα, μόνο το 41% των οργανισμών αποδίδουν στο διοικητικό συμβούλιο την πρωτοβουλία για προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού, πράγμα το οποίο δείχνει ενδεχομένως μια έλλειψη δέσμευσης εκ μέρους των ίδιων των επικεφαλής της επιχείρησης. Όταν οι decision makers δεν είναι εκείνοι που λαμβάνουν τις σωστές αποφάσεις, είναι απαραίτητο τα στελέχη που ασκούν ουσιαστική επιρροή μέσα στην εταιρεία, να συνεννοηθούν μεταξύ τους σχετικά με τα οφέλη μιας μοντέρνας ψηφιακής στρατηγικής.

Μετάβαση σε ένα νέο πλαίσιο σκέψης

Έχουμε αποδείξει ότι οι επιχειρήσεις όλων των μεγεθών που έχουν μακρά ιστορία, έχουν και σοβαρές ανησυχίες για τον ανταγωνισμό που δέχονται από μικρότερες, ευέλικτες ψηφιακές νεοφυείς επιχειρήσεις, όμως τα τεκμήρια υποδηλώνουν ότι πολλές από αυτές τις μεγάλες παραδοσιακές επιχειρήσεις υπονομεύουν τις ίδιες τους τις πιθανότητες για επιβίωση, καθυστερώντας τον δικό τους ψηφιακό μετασχηματισμό. Ένα μέρος αυτών των ανησυχιών προέρχεται από την ανάγκη να δουν πρώτα αυτές τις ανατρεπτικές τεχνολογίες να επιβεβαιώνονται μέσα στην αγορά. Το πρόβλημα εδώ είναι ότι μέχρι οι καινοτομικές νέες λύσεις και στρατηγικές γίνουν κοινός τόπος, έχουν ήδη ξεπεραστεί από τις επόμενες μεγάλες εξελίξεις που ήδη κυοφορούνται, πράγμα που σημαίνει ότι για μια ακόμη φορά οι ψηφιακές νεοφυείς επιχειρήσεις θα είναι εκείνες που θα επιταχύνουν και θα προηγούνται, αξιοποιώντας τις πιο πρόσφατες τεχνολογίες.

Υπάρχουν τρόποι να αποτραπεί αυτό το ενδεχόμενο. Είναι δυνατό να επιταχυνθεί η υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών μέσω τρίτων συνεργατών τεχνολογίας. Συχνά, η φύση των σχέσεων μεταξύ των επικεφαλής των επιχειρήσεων και των παρόχων υπηρεσιών ή συμβούλων παρέχει έναν γρηγορότερο δρόμο που οδηγεί στην αποδοχή και την εφαρμογή μιας σύγχρονης ψηφιακής στρατηγικής. Το μυστικό είναι να παρουσιαστούν τα οφέλη για την επιχείρηση ευθύς εξ’ αρχής. Αν βελτιώσετε μια σχέση μέσω ενός έμπιστου συμβούλου, η διαδικασία απλοποιείται σημαντικά και αποδίδει πιο γρήγορα και καλύτερα αποτελέσματα.

Είναι προφανές ότι το χάσμα μεταξύ των απόψεων των εργαζομένων και των επικεφαλής μιας επιχείρησης σχετικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό, και της πραγματικής εφαρμογής, δημιουργεί ένα σημαντικό εμπόδιο για την πρόοδο. Για να προσφέρει κανείς τα καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες, δεν έχει την πολυτέλεια να καθυστερεί την εφαρμογή νέων τεχνολογιών. Εκεί που ορθώνονται επιπρόσθετα εμπόδια εξαιτίας των decision makers, οι επικεφαλής των τμημάτων Πληροφορικής θα χρειαστεί να συνεργαστούν με έμπιστους συνεργάτες που ειδικεύονται σε συστήματα πληροφορικής και λύσεις τεχνολογίας για επιχειρήσεις, και των οποίων οι συμβουλές θα ευαισθητοποιήσουν περισσότερο την ομάδα των ηγετικών στελεχών.

* Ο κ. Eric Velfre εργάζεται από το 1996 στην Dell ως solutions director στην Γαλλία ενώ κατείχε στο μισό περίπου της θητείας του θέσεις σε ρόλους που αφορούσαν συνολικά την περιοχή EMEA όπως οι θέσεις το Infrastructure Solutions Marketing, Enterprise Infrastructure Solutions για το κανάλι συνεργατών της Dell και τις λύσεις Dell Networking. Πριν εργαστεί στην Dell κατείχε θέσεις στις εταιρείες HP και Compaq.

Σήμερα κατέχει τη θέση του Senior Vice President στο EMEA Compute & Networking Group της Dell EMC, και έχει διατελέσει Vice President στο French Enterprises Solutions Group (2013 – 2016) της Dell. Είναι ειδικός σε επιχειρησιακό και τεχνικό επίπεδο για λύσεις υποδομών τεχνολογίας στην Dell EMEA. Ο κ. Velfre είναι παντρεμένος με 2 παιδιά και κατέχει τίτλο BSc in Information Technology και Master in Marketing από το HEC Paris.

πηγή: pestaola.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ
Φροντίζουμε η επιχείρηση σου να είναι πάντα ένα βήμα μπροστά με εξελιγμένες λύσεις για την κατασκευή ιστοσελίδας, ανακατασκευή ιστοσελίδας, κατασκευή ηλεκτρονικού καταστήματος- eshop, google ads και social media marketing.

Αριθμός ΓΕΜΗ 129797901000

GET IN TOUCH
Ακολούθησε μας στα δημοφιλέστερα κοινωνικά δίκτυα.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ
Φροντίζουμε η επιχείρηση σου να είναι πάντα ένα βήμα μπροστά με εξελιγμένες λύσεις για την κατασκευή ιστοσελίδας, ανακατασκευή ιστοσελίδας, κατασκευή ηλεκτρονικού καταστήματος- eshop, google ads και social media marketing.

Αριθμός ΓΕΜΗ 129797901000

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ
GET IN TOUCH
Call Now Button